Công nghiệp Tin tức

  • Signing ceremony of global strategic cooperation agreement

    Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn cầu

    Ngày 30.1.2018, Lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn cầu giữa WandeKai và WATTS đã được tổ chức. Watts là nhà lãnh đạo toàn cầu về các giải pháp nước chất lượng cho các khu dân cư, công nghiệp, thành phố và thương mại. WandeKai đã xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt với Watts cho ...
    Đọc thêm